بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
Brett (Based)

Brett (Based)

BRETT

آخرین قیمت BRETT

8,312.28711 IRT

+
209.73433 IRT
+
2.59 %
(1 روز)
اطلاعات بازار BRETT
118,996.83199K

IRT

999,097.68643M

IRT

44
+
2.59 %

کمترین قیمت

8,050.1409

IRT

بیشترین قیمت

8,820.84736

IRT

درباره ارز دیجیتال Brett (Based) (BRETT)

سوالات متداول

محاسبه قیمت BRETT

خرید
BRETT

BRETT

1 BRETT 8,312.28711 IRT
آخرین به روز رسانی در