بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
دیجن

دیجن

DEGEN

آخرین قیمت DEGEN

385.4309 IRT

+
5.55544 IRT
+
1.46 %
(1 روز)
اطلاعات بازار DEGEN
308,844.5988K

IRT

120,917.9185M

IRT

106
+
1.46 %

کمترین قیمت

378.312

IRT

بیشترین قیمت

409.70034

IRT

درباره ارز دیجیتال دیجن (DEGEN)

سوالات متداول

محاسبه قیمت DEGEN

خرید
DEGEN

DEGEN

1 DEGEN 389.2852 IRT
آخرین به روز رسانی در