بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
فچ ای‌آی

فچ ای‌آی

FET

آخرین قیمت FET

81,811.3384 IRT

-1,231.7366 IRT
-1.48 %
(1 روز)
اطلاعات بازار FET
15,057.6687K

IRT

1,252,724.8449M

IRT

33
-1.48 %

کمترین قیمت

81,235.2888

IRT

بیشترین قیمت

85,118.817

IRT

درباره ارز دیجیتال فچ ای‌آی (FET)

سوالات متداول

محاسبه قیمت FET

خرید
FET

FET

1 FET 82,629.4517 IRT
آخرین به روز رسانی در