بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
Heroes of Mavia

Heroes of Mavia

MAVIA

آخرین قیمت MAVIA

148,597.306 IRT

-944.3772 IRT
-0.63 %
(1 روز)
اطلاعات بازار MAVIA
3,546.4488K

IRT

537,670.6808M

IRT

63
-0.63 %

کمترین قیمت

146,957.4222

IRT

بیشترین قیمت

159,320.3584

IRT

درباره ارز دیجیتال Heroes of Mavia (MAVIA)

سوالات متداول

محاسبه قیمت MAVIA

خرید
MAVIA

MAVIA

1 MAVIA 148,597.306 IRT
آخرین به روز رسانی در