بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
ناکاموتو گیمز

ناکاموتو گیمز

NAKA

آخرین قیمت NAKA

58,737.109 IRT

-2,086.556 IRT
-3.43 %
(1 روز)
اطلاعات بازار NAKA
2,815.79K

IRT

171,734.277M

IRT

96
-3.43 %

کمترین قیمت

56,404.88

IRT

بیشترین قیمت

62,617.23

IRT

درباره ارز دیجیتال ناکاموتو گیمز (NAKA)

سوالات متداول

محاسبه قیمت NAKA

خرید
NAKA

NAKA

1 NAKA 59,324.48 IRT
آخرین به روز رسانی در