بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
اُپتیمیزم

اُپتیمیزم

OP

آخرین قیمت OP

110,112.48 IRT

-912.486 IRT
-0.82 %
(1 روز)
اطلاعات بازار OP
16,146.273K

IRT

1,774,263.047M

IRT

20
-0.82 %

کمترین قیمت

107,774.324

IRT

بیشترین قیمت

111,643.92

IRT

درباره ارز دیجیتال اُپتیمیزم (OP)

سوالات متداول

محاسبه قیمت OP

خرید
OP

OP

1 OP 111,213.604 IRT
آخرین به روز رسانی در