بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
پکس گلد

پکس گلد

PAXG

آخرین قیمت PAXG

138,061,906 IRT

+
183,406.57 IRT
+
0.13 %
(1 روز)
اطلاعات بازار PAXG
10,578.53

IRT

1,458,712.33M

IRT

28
+
0.13 %

کمترین قیمت

137,036,801.2

IRT

بیشترین قیمت

138,594,635.5

IRT

درباره ارز دیجیتال پکس گلد (PAXG)

سوالات متداول

محاسبه قیمت PAXG

خرید
PAXG

PAXG

1 PAXG 139,442,525.06 IRT
آخرین به روز رسانی در