بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
THORChain

THORChain

RUNE

آخرین قیمت RUNE

272,603.7352 IRT

+
7,777.6744 IRT
+
2.94 %
(1 روز)
اطلاعات بازار RUNE
4,064.9776K

IRT

1,116,926.9227M

IRT

34
+
2.94 %

کمترین قیمت

264,664.515

IRT

بیشترین قیمت

283,960.1781

IRT

درباره ارز دیجیتال THORChain (RUNE)

سوالات متداول

محاسبه قیمت RUNE

خرید
RUNE

RUNE

1 RUNE 272,603.7352 IRT
آخرین به روز رسانی در