بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
استارگیت فایننس

استارگیت فایننس

STG

آخرین قیمت STG

23,234.6286 IRT

+
296.2453 IRT
+
1.29 %
(1 روز)
اطلاعات بازار STG
10,570.1793K

IRT

248,706.374M

IRT

87
+
1.29 %

کمترین قیمت

22,903.9499

IRT

بیشترین قیمت

24,057.18

IRT

درباره ارز دیجیتال استارگیت فایننس (STG)

سوالات متداول

محاسبه قیمت STG

خرید
STG

STG

1 STG 23,466.9748 IRT
آخرین به روز رسانی در