بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
سلستیا

سلستیا

TIA

آخرین قیمت TIA

353,152.9354 IRT

-12,970.0636 IRT
-3.54 %
(1 روز)
اطلاعات بازار TIA
3,105.7794K

IRT

1,117,360.559M

IRT

50
-3.54 %

کمترین قیمت

346,174.092

IRT

بیشترین قیمت

377,056.7541

IRT

درباره ارز دیجیتال سلستیا (TIA)

سوالات متداول

محاسبه قیمت TIA

خرید
TIA

TIA

1 TIA 356,684.4647 IRT
آخرین به روز رسانی در