بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
زی کی سینک

زی کی سینک

ZK

آخرین قیمت ZK

11,258 IRT

+
1,089 IRT
+
10.71 %
(1 روز)
اطلاعات بازار ZK
81,868K

IRT

902,360M

IRT

46
+
10.71 %

کمترین قیمت

10,124

IRT

بیشترین قیمت

11,661

IRT

درباره ارز دیجیتال زی کی سینک (ZK)

سوالات متداول

محاسبه قیمت ZK

خرید
ZK

ZK

1 ZK 11,371 IRT
آخرین به روز رسانی در