بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

AAVE

/

USDT

آوی

97.05
≈ 0

USD

24h تغییرات

-3.052

(-3.05%)

24h بیشترین قیمت

100.591

24h کمترین قیمت

97.05

(USDT)

24h ارزش بازار

19,052.544K

(USDT)

24h حجم معاملات

192,061.916

راهنما

(-3.05%)

97.05

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

100.591

24h کمترین قیمت

97.05

24h ارزش بازار

(USDT)

19,052.544K

24h حجم معاملات

(USDT)

192,061.916