بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

AIOZ

/

IRT

آیوز نتورک

26,477.6
≈ 0

USD

24h تغییرات

-223.8

(-0.84%)

24h بیشترین قیمت

27,632.8

24h کمترین قیمت

26,384.9

(IRT)

24h ارزش بازار

407,754.2M

(IRT)

24h حجم معاملات

15,164.8K

راهنما

(-0.84%)

26,477.6

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

27,632.8

24h کمترین قیمت

26,384.9

24h ارزش بازار

(IRT)

407,754.2M

24h حجم معاملات

(IRT)

15,164.8K