بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

AIOZ

/

USDT

آیوز نتورک

0.46021
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.00632

(-1.35%)

24h بیشترین قیمت

0.48119

24h کمترین قیمت

0.45861

(USDT)

24h ارزش بازار

6,908.55617K

(USDT)

24h حجم معاملات

14,743.55174K

راهنما

(-1.35%)

0.46021

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.48119

24h کمترین قیمت

0.45861

24h ارزش بازار

(USDT)

6,908.55617K

24h حجم معاملات

(USDT)

14,743.55174K