بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

ALGO

/

IRT

الگورند

8,788
≈ 0

USD

24h تغییرات

-138

(-1.55%)

24h بیشترین قیمت

9,019

24h کمترین قیمت

8,621

(IRT)

24h ارزش بازار

1,312,416M

(IRT)

24h حجم معاملات

149,056K

راهنما

(-1.55%)

8,788

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

9,019

24h کمترین قیمت

8,621

24h ارزش بازار

(IRT)

1,312,416.87M

24h حجم معاملات

(IRT)

149,056.70K