بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

APT

/

IRT

آپتوس

421,893
≈ 0

USD

24h تغییرات

3,839

(0.92%)

24h بیشترین قیمت

428,981

24h کمترین قیمت

416,685

(IRT)

24h ارزش بازار

530,861M

(IRT)

24h حجم معاملات

1,254K

راهنما

(0.92%)

421,893

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

428,981

24h کمترین قیمت

416,685

24h ارزش بازار

(IRT)

530,861.66M

24h حجم معاملات

(IRT)

1,254.18K