بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

APT

/

USDT

آپتوس

7.3661
≈ 0

USD

24h تغییرات

0.0291

(0.4%)

24h بیشترین قیمت

7.4699

24h کمترین قیمت

7.2541

(USDT)

24h ارزش بازار

9,039.9887K

(USDT)

24h حجم معاملات

1,226.0073K

راهنما

(0.4%)

7.3661

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

7.4699

24h کمترین قیمت

7.2541

24h ارزش بازار

(USDT)

9,039.9887K

24h حجم معاملات

(USDT)

1,226.0073K