بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

ARB

/

USDT

آربیتروم

0.7794
≈ 0

USD

24h تغییرات

0.0046

(0.59%)

24h بیشترین قیمت

0.7879

24h کمترین قیمت

0.7668

(USDT)

24h ارزش بازار

24,108.8988K

(USDT)

24h حجم معاملات

30,964.1525K

راهنما

(0.59%)

0.7794

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.7879

24h کمترین قیمت

0.7668

24h ارزش بازار

(USDT)

24,108.8988K

24h حجم معاملات

(USDT)

30,964.1525K