بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

AVAX

/

IRT

آواکس

1,560,520
≈ 0

USD

24h تغییرات

-29,928

(-1.88%)

24h بیشترین قیمت

1,605,487

24h کمترین قیمت

1,537,104

(IRT)

24h ارزش بازار

3,399,421M

(IRT)

24h حجم معاملات

2,162K

راهنما

(-1.88%)

1,560,520

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

1,605,487

24h کمترین قیمت

1,537,104

24h ارزش بازار

(IRT)

3,399,421.08M

24h حجم معاملات

(IRT)

2,162.07K