بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

AVAX

/

USDT

آواکس

26.948
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.608

(-2.21%)

24h بیشترین قیمت

27.779

24h کمترین قیمت

26.582

(USDT)

24h ارزش بازار

57,638.62K

(USDT)

24h حجم معاملات

2,120.079K

راهنما

(-2.21%)

26.948

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

27.779

24h کمترین قیمت

26.582

24h ارزش بازار

(USDT)

57,638.620K

24h حجم معاملات

(USDT)

2,120.079K