بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

BCH

/

USDT

بیت کوین کش

392.74
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.22

(-0.06%)

24h بیشترین قیمت

398.94

24h کمترین قیمت

386.51

(USDT)

24h ارزش بازار

17,408.51K

(USDT)

24h حجم معاملات

44,139.28

راهنما

(-0.06%)

392.74

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

398.94

24h کمترین قیمت

386.51

24h ارزش بازار

(USDT)

17,408.51K

24h حجم معاملات

(USDT)

44,139.28