بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

BIGTIME

/

IRT

بیگ تایم

6,086.2
≈ 0

USD

24h تغییرات

-140.9

(-2.26%)

24h بیشترین قیمت

6,353

24h کمترین قیمت

5,955.7

(IRT)

24h ارزش بازار

169,266.8M

(IRT)

24h حجم معاملات

27,417.4K

راهنما

(-2.26%)

6,086.2

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

6,353

24h کمترین قیمت

5,955.7

24h ارزش بازار

(IRT)

169,266.8M

24h حجم معاملات

(IRT)

27,417.4K