بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

BIGTIME

/

USDT

بیگ تایم

0.10586
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.00295

(-2.71%)

24h بیشترین قیمت

0.11114

24h کمترین قیمت

0.10478

(USDT)

24h ارزش بازار

2,656.15901K

(USDT)

24h حجم معاملات

24,583.76702K

راهنما

(-2.71%)

0.10586

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.11114

24h کمترین قیمت

0.10478

24h ارزش بازار

(USDT)

2,656.15901K

24h حجم معاملات

(USDT)

24,583.76702K