بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

BNB

/

USDT

بایننس کوین

570.598
≈ 0

USD

24h تغییرات

-3.6

(-0.63%)

24h بیشترین قیمت

579.34

24h کمترین قیمت

561.608

(USDT)

24h ارزش بازار

16,258.725K

(USDT)

24h حجم معاملات

28,467.478

راهنما

(-0.63%)

570.598

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

579.34

24h کمترین قیمت

561.608

24h ارزش بازار

(USDT)

16,258.725K

24h حجم معاملات

(USDT)

28,467.478