بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

BOME

/

IRT

بوک آف میم

520.23
≈ 0

USD

24h تغییرات

-4.29

(-0.82%)

24h بیشترین قیمت

548.32

24h کمترین قیمت

518.76

(IRT)

24h ارزش بازار

534,220.43M

(IRT)

24h حجم معاملات

1,003.81M

راهنما

(-0.82%)

520.23

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

548.32

24h کمترین قیمت

518.76

24h ارزش بازار

(IRT)

534,220.43M

24h حجم معاملات

(IRT)

1,003.81M