بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

BOME

/

USDT

بوک آف میم

0.00904
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.000133

(-1.45%)

24h بیشترین قیمت

0.009593

24h کمترین قیمت

0.009028

(USDT)

24h ارزش بازار

8,717.318876K

(USDT)

24h حجم معاملات

939,660.337K

راهنما

(-1.45%)

0.00904

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.009593

24h کمترین قیمت

0.009028

24h ارزش بازار

(USDT)

8,717.318876K

24h حجم معاملات

(USDT)

939,660.337000K