بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

BONK

/

USDT

بونک

0.000030663
≈ 0

USD

24h تغییرات

0.000000349

(1.15%)

24h بیشترین قیمت

0.000031535

24h کمترین قیمت

0.000029758

(USDT)

24h ارزش بازار

17,753.112957316K

(USDT)

24h حجم معاملات

577,332.956049031M

راهنما

(1.15%)

0.000030663

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.000031535

24h کمترین قیمت

0.000029758

24h ارزش بازار

(USDT)

17,753.112957316K

24h حجم معاملات

(USDT)

577,332.956049031M