بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

CRV

/

USDT

کرو دائو توکن

0.2867
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.0076

(-2.58%)

24h بیشترین قیمت

0.2986

24h کمترین قیمت

0.2848

(USDT)

24h ارزش بازار

7,530.4633K

(USDT)

24h حجم معاملات

25,710.9132K

راهنما

(-2.58%)

0.2867

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.2986

24h کمترین قیمت

0.2848

24h ارزش بازار

(USDT)

7,530.4633K

24h حجم معاملات

(USDT)

25,710.9132K