بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

DOT

/

USDT

پولکادات

6.2735
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.0137

(-0.22%)

24h بیشترین قیمت

6.3949

24h کمترین قیمت

6.21

(USDT)

24h ارزش بازار

31,029.7029K

(USDT)

24h حجم معاملات

4,913.4911K

راهنما

(-0.22%)

6.2735

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

6.3949

24h کمترین قیمت

6.21

24h ارزش بازار

(USDT)

31,029.7029K

24h حجم معاملات

(USDT)

4,913.4911K