بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

DYM

/

IRT

دایمنشن

111,701
≈ 0

USD

24h تغییرات

-7,150

(-6.02%)

24h بیشترین قیمت

120,576

24h کمترین قیمت

110,543

(IRT)

24h ارزش بازار

410,776M

(IRT)

24h حجم معاملات

3,551K

راهنما

(-6.02%)

111,701

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

120,576

24h کمترین قیمت

110,543

24h ارزش بازار

(IRT)

410,776.80M

24h حجم معاملات

(IRT)

3,551.76K