بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

ELON

/

IRT

دوج ایلان مارس

0.010886
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.000406

(-3.6%)

24h بیشترین قیمت

0.01138

24h کمترین قیمت

0.010848

(IRT)

24h ارزش بازار

35,859.625257M

(IRT)

24h حجم معاملات

3,241,543.096166M

راهنما

(-3.6%)

0.010886

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.01138

24h کمترین قیمت

0.010848

24h ارزش بازار

(IRT)

35,859.625257M

24h حجم معاملات

(IRT)

3,241,543.096166M