بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

ELON

/

USDT

دوج ایلان مارس

0.0000001897
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.0000000072

(-3.66%)

24h بیشترین قیمت

0.0000001989

24h کمترین قیمت

0.000000189

(USDT)

24h ارزش بازار

505,055.859002624

(USDT)

24h حجم معاملات

2,619,726.08718199M

راهنما

(-3.66%)

0.0000001897

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.0000001989

24h کمترین قیمت

0.000000189

24h ارزش بازار

(USDT)

505,055.8590026240

24h حجم معاملات

(USDT)

2,619,726.0871819900M