بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

ENS

/

IRT

اتریوم نیم سرویس

1,498,619.113
≈ 0

USD

24h تغییرات

-21,652.724

(-1.42%)

24h بیشترین قیمت

1,546,287.82

24h کمترین قیمت

1,474,830.728

(IRT)

24h ارزش بازار

836,098.332M

(IRT)

24h حجم معاملات

552,044.218

راهنما

(-1.42%)

1,498,619.113

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

1,546,287.82

24h کمترین قیمت

1,474,830.728

24h ارزش بازار

(IRT)

836,098.332M

24h حجم معاملات

(IRT)

552,044.218