بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

ENS

/

USDT

اتریوم نیم سرویس

25.836
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.334

(-1.28%)

24h بیشترین قیمت

26.919

24h کمترین قیمت

25.771

(USDT)

24h ارزش بازار

13,948.272K

(USDT)

24h حجم معاملات

528,094.733

راهنما

(-1.28%)

25.836

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

26.919

24h کمترین قیمت

25.771

24h ارزش بازار

(USDT)

13,948.272K

24h حجم معاملات

(USDT)

528,094.733