بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

ETHFI

/

IRT

اترفای

137,885
≈ 0

USD

24h تغییرات

3.263

(0%)

24h بیشترین قیمت

143,517.594

24h کمترین قیمت

135,378.54

(IRT)

24h ارزش بازار

2,166,866.145M

(IRT)

24h حجم معاملات

15,553.746K

راهنما

(0%)

137,885

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

143,517.594

24h کمترین قیمت

135,378.54

24h ارزش بازار

(IRT)

2,166,866.145M

24h حجم معاملات

(IRT)

15,553.746K