بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

ETHFI

/

USDT

اترفای

2.406
≈ 0

USD

24h تغییرات

0.018

(0.75%)

24h بیشترین قیمت

2.498

24h کمترین قیمت

2.354

(USDT)

24h ارزش بازار

35,096.481K

(USDT)

24h حجم معاملات

14,452.734K

راهنما

(0.75%)

2.406

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

2.498

24h کمترین قیمت

2.354

24h ارزش بازار

(USDT)

35,096.481K

24h حجم معاملات

(USDT)

14,452.734K