بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

FET

/

IRT

فچ ای‌آی

80,375.6285
≈ 0

USD

24h تغییرات

-3,726.2413

(-4.43%)

24h بیشترین قیمت

85,116.276

24h کمترین قیمت

78,839.37

(IRT)

24h ارزش بازار

1,899,125.4903M

(IRT)

24h حجم معاملات

23,261.0813K

راهنما

(-4.43%)

80,375.6285

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

85,116.276

24h کمترین قیمت

78,839.37

24h ارزش بازار

(IRT)

1,899,125.4903M

24h حجم معاملات

(IRT)

23,261.0813K