بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

FET

/

USDT

فچ ای‌آی

1.4172
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.0269

(-1.86%)

24h بیشترین قیمت

1.483

24h کمترین قیمت

1.4121

(USDT)

24h ارزش بازار

21,138.2305K

(USDT)

24h حجم معاملات

14,584.2199K

راهنما

(-1.86%)

1.4172

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

1.483

24h کمترین قیمت

1.4121

24h ارزش بازار

(USDT)

21,138.2305K

24h حجم معاملات

(USDT)

14,584.2199K