بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

FTM

/

IRT

فانتوم

29,873.61572
≈ 0

USD

24h تغییرات

76.268

(0.26%)

24h بیشترین قیمت

30,283.2475

24h کمترین قیمت

29,384.2664

(IRT)

24h ارزش بازار

1,762,761.9359M

(IRT)

24h حجم معاملات

59,033.66052K

راهنما

(0.26%)

29,873.61572

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

30,283.2475

24h کمترین قیمت

29,384.2664

24h ارزش بازار

(IRT)

1,762,761.93590M

24h حجم معاملات

(IRT)

59,033.66052K