بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

GLMR

/

USDT

مون بیم

0.2212
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.0016

(-0.72%)

24h بیشترین قیمت

0.2259

24h کمترین قیمت

0.2182

(USDT)

24h ارزش بازار

1,216.7723K

(USDT)

24h حجم معاملات

5,459.3978K

راهنما

(-0.72%)

0.2212

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.2259

24h کمترین قیمت

0.2182

24h ارزش بازار

(USDT)

1,216.7723K

24h حجم معاملات

(USDT)

5,459.3978K