بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

GRT

/

USDT

گراف

0.21443
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.00036

(-0.17%)

24h بیشترین قیمت

0.22404

24h کمترین قیمت

0.21302

(USDT)

24h ارزش بازار

11,209.02928K

(USDT)

24h حجم معاملات

51,801.12293K

راهنما

(-0.17%)

0.21443

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.22404

24h کمترین قیمت

0.21302

24h ارزش بازار

(USDT)

11,209.02928K

24h حجم معاملات

(USDT)

51,801.12293K