بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

GTC

/

IRT

گیت کوین

52,668
≈ 0

USD

24h تغییرات

2,030

(4.01%)

24h بیشترین قیمت

53,753

24h کمترین قیمت

50,539

(IRT)

24h ارزش بازار

557,147M

(IRT)

24h حجم معاملات

10,609K

راهنما

(4.01%)

52,668

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

53,753

24h کمترین قیمت

50,539

24h ارزش بازار

(IRT)

557,147.98M

24h حجم معاملات

(IRT)

10,609.62K