بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

GTC

/

USDT

گیت کوین

0.9178
≈ 0

USD

24h تغییرات

0.0301

(3.39%)

24h بیشترین قیمت

0.9377

24h کمترین قیمت

0.8762

(USDT)

24h ارزش بازار

8,716.3979K

(USDT)

24h حجم معاملات

9,535.1379K

راهنما

(3.39%)

0.9178

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.9377

24h کمترین قیمت

0.8762

24h ارزش بازار

(USDT)

8,716.3979K

24h حجم معاملات

(USDT)

9,535.1379K