بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

ICP

/

USDT

اینترنت کامپیوتر (دفینیتی)

10.041
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.091

(-0.9%)

24h بیشترین قیمت

10.373

24h کمترین قیمت

10.036

(USDT)

24h ارزش بازار

30,929.165K

(USDT)

24h حجم معاملات

3,023.645K

راهنما

(-0.9%)

10.041

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

10.373

24h کمترین قیمت

10.036

24h ارزش بازار

(USDT)

30,929.165K

24h حجم معاملات

(USDT)

3,023.645K