بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

INJ

/

IRT

اینجکتیو

1,545,125
≈ 0

USD

24h تغییرات

11,352

(0.74%)

24h بیشترین قیمت

1,603,074

24h کمترین قیمت

1,527,560

(IRT)

24h ارزش بازار

1,810,786M

(IRT)

24h حجم معاملات

1,160K

راهنما

(0.74%)

1,545,125

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

1,603,074

24h کمترین قیمت

1,527,560

24h ارزش بازار

(IRT)

1,810,786.10M

24h حجم معاملات

(IRT)

1,160.61K