بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

INJ

/

USDT

اینجکتیو

27.121
≈ 0

USD

24h تغییرات

0.64

(2.42%)

24h بیشترین قیمت

27.933

24h کمترین قیمت

26.306

(USDT)

24h ارزش بازار

30,904.422K

(USDT)

24h حجم معاملات

1,137.542K

راهنما

(2.42%)

27.121

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

27.933

24h کمترین قیمت

26.306

24h ارزش بازار

(USDT)

30,904.422K

24h حجم معاملات

(USDT)

1,137.542K