بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

IOTX

/

IRT

آیوتکس

3,052.65658
≈ 0

USD

24h تغییرات

168.93769

(5.86%)

24h بیشترین قیمت

3,173.24448

24h کمترین قیمت

2,842.24144

(IRT)

24h ارزش بازار

140,815.52267M

(IRT)

24h حجم معاملات

46,940.23632K

راهنما

(5.86%)

3,052.65658

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

3,173.24448

24h کمترین قیمت

2,842.24144

24h ارزش بازار

(IRT)

140,815.52267M

24h حجم معاملات

(IRT)

46,940.23632K