بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

IOTX

/

USDT

آیوتکس

0.05297
≈ 0

USD

24h تغییرات

0.0027

(5.37%)

24h بیشترین قیمت

0.05516

24h کمترین قیمت

0.04975

(USDT)

24h ارزش بازار

2,095.56045K

(USDT)

24h حجم معاملات

40,029.55518K

راهنما

(5.37%)

0.05297

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.05516

24h کمترین قیمت

0.04975

24h ارزش بازار

(USDT)

2,095.56045K

24h حجم معاملات

(USDT)

40,029.55518K