بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

JASMY

/

USDT

JasmyCoin

0.029249
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.000702

(-2.34%)

24h بیشترین قیمت

0.030475

24h کمترین قیمت

0.028565

(USDT)

24h ارزش بازار

29,262.046274K

(USDT)

24h حجم معاملات

983,537.477329K

راهنما

(-2.34%)

0.029249

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.030475

24h کمترین قیمت

0.028565

24h ارزش بازار

(USDT)

29,262.046274K

24h حجم معاملات

(USDT)

983,537.477329K