بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

JTO

/

IRT

Jito

159,160
≈ 0

USD

24h تغییرات

1,873

(1.19%)

24h بیشترین قیمت

161,396

24h کمترین قیمت

155,287

(IRT)

24h ارزش بازار

558,889M

(IRT)

24h حجم معاملات

3,524K

راهنما

(1.19%)

159,160

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

161,396

24h کمترین قیمت

155,287

24h ارزش بازار

(IRT)

558,889.09M

24h حجم معاملات

(IRT)

3,524.90K